. .
0

Beskrivelse af sikkerhedsendestop

Beskrivelse af sikkerhedsendestop

Sikkerhedsendestop bruges f.eks. til at overvåge sikkerhedslåger og afskærmninger. Her kan sikkerhedsendestoppet virke som grænseafbryder, som kan tvangsafbryde en funktion, hvis den detekterer at en sikkerhedsskærm er så åben at der er risiko for en farlig situation. Sikkerhedsendestop kan bygges til at kunne overvåge glidende eller sideværts bevægelser, og de kan have mange andre former for udformninger til at aftaste andre emner og bevægelser. Sikkerhedsendestop bruges også i elevatorer, til at give styringen signal om detekteret bevægelse. Endestoppets opbygningsdele Endestoppet fungerer ved mekanisk bevægelse som bliver opfanget af en tap eller arm, som sidder et sted hvor der er sandsynlighed

0

Ultralydssensor

Ultralydssensor

Ultralyd er lyd med de højest kendte frekvenser. Det er dermed den højeste lyd der findes og kan skabes. Den ligger i et spekter som begynder på 20 kHz og fortsætter derover. Ultralydens korte bølger gør, at dens udbredelse ligner lys mere end lyd. Dens udbredelse kan forekomme i de tre kendte faser; gas, væske og de faste stoffer. Ultralyd har mange anvendelsesområder, f.eks. inden for medicin, kemi og elektronik, som blot er et lille udsnit. I medicinens verden bruges ultralyd og røntgen som undersøgelsesredskaber, begge supplerer de hinanden. I kemi kan man bruge ultralyd til at sætte reaktionshastigheder op

0

Hvad er et ophængssystem

Hvad er et ophængssystem

Ophængssystemer findes til alle maskiner, hvor der indgår elektronisk styring. Er det en spåntagende maskine som en fræser eller en drejebænk, vil det være en fræser eller drejebænk som bliver styret elektrisk. Det kan for eksempel være de såkaldte CNC maskiner, hvor CNC står for computerized numerically controlled. Dette betyder at maskinen er computer-numerisk styret, dvs. at betjeningen ikke foregår manuelt, men programmeret. Ophængssystemet er så den enhed, der holder det hele samlet. Styreskærmen skal holdes oppe i nærheden af maskinanlægget. Selvom maskinen er styret af en computer, er det dog stadig nødvendigt at der er en operatør, til at

0

Stålaltaner og materialer

Stålaltaner og materialer

Altaner kan udføres i forskellige materialer. De kan også bestå af en sammensætning af flere materialer, for eksempel stål og glas. Nogle altaner laves også i sammensætningen træ og stål. Det er vigtigt at en altan konstrueres forsvarligt, så der ikke er fare for at den eksempelvis bryder og falder ned, eller bliver tæret af rust og en dag falder sammen uden varsel. Stålet er som regel altid galvaniseret, så rust ikke bliver et aktuelt problem i altanens levetid. Stålet bruges i forbindelse med de bærende dele, beslag samt balustrene. Balustrene er de lodrette stænger der går fra gelænderet og

0

Hvad er en magnetkontakt

Hvad er en magnetkontakt

Reed-kontaktens princip er det der bruges i det der kaldes magnetkontakter. Magnetkontakten er en slags føler eller sensor, som aktiveres af magnetisme. Reed-kontakten er selvfølgelig elektrisk, og består af nogle kontaktpunkter indeni, som er jernholdige. Jern kan korrodere, derfor kan det være nødvendigt at kontakterne forsegles i et vakuum da dette vil forhindre en eventuel korrodering med den atmosfære der er omkring jernet. Man kan også placere jernkontakterne i en inaktiv gas i stedet for i et vakuum. Begge dele kræver et rør som kontakterne kan placeres i. Dette rør er lavet af glas. Måden hvorpå reed-kontakten fungerer, er at

0

Monteringskasser og ophængssystemer

Monteringskasser og ophængssystemer

Inden for maskinbygning af de computerstyrede maskiner, skal man tænke på selve styresystemet. Det er en stor del af den enkelte enhed, og hvis der er en tilhørende skærm, skal denne være synlig og i stand til at blive brugt, når man anvender maskinen. Det bliver den ved at blive monteret i en monteringskasse og koblet på et ophængssystem som kan holde kassen hængende. Monteringskassen kan laves i aluminium eller stål, men den kan også bestå af hårdt plast. Monteringskassen kan også godt placeres på gulvet, og være helt lukket og forseglet, så der ikke kommer skidt eller vand ind

0

Digital elektronik

Digital elektronik

Digital elektronik er en af de to grene som elektronik generelt er inddelt i. Den anden del er den analoge elektronik, og som mange nok ved, så bliver den digitale elektronik udforsket på meget højt plan, i forhold til den analoge elektronik, da vi lever i en digitaliseret verden. Ved hjælp af meget simple kredsløb, kan komplicerede kredsløb opbygges. Digitale signaler kan kun antage en afgrænset mængde værdier, og det er tilmed på givne eller afgrænsede tidspunkter. Signalerne ligger inden for to størrelser i strømstyrke og spænding, og disse to størrelser er som regel ’’0’’ og ’’1’’. ’’0’’ angiver spændingen

1

Kontakter – endestoppet

Kontakter – endestoppet

Endestop er elektriske installationer der fungerer som en kontakt der kan omsætte mekanisk bevægelse til elektrisk signal. De kan være opbygget forskelligt, men er alle opdelt i to. Den ene del er et kontakthus, mens den anden del er en påvirkningsdel. I kontakthuset sidder kontaktsystemet som ofte vil være en mikroomskifter. Kontakthuset er pakket ind i et tæt hylster eller kappe, som gør endestoppet resistent over for vandsprøjt, hvilket er godt når den er placeret i f.eks. en maskinpark, hvor der kan være risiko for et fugtigt miljø. Påvirkningsdelen kan være alt fra en arm til en kam, som bliver

0

Sensorudgange

Sensorudgange

Sensortyper kan have forskellige udgange, her beskrives tre slags. Disse tre slags bruges i digitale fotoceller og i induktive og kapacitive sensorer. Den første der beskrives her, er relæudgangen. Den adskiller forsyningsspændingen fra signalspændingen. Den er også potentiale fri, og fungerer elektromekanisk ved hjælp af en spole. Den består af to stykker metal og kan bruge både vekselstrøms- og jævnstrømsforsyning (AC/DC). Den næste udgang er transistorudgangen, som kan findes i to typer. Den ene kaldes NPN og den anden kaldes PNP. Det står henholdsvis for negativ-positiv-negativ, og positiv-negativ-positiv. NPN udgangen og PNP-udgangen sidder normalt på tre-trådsfølere. Forskellen på de to

0

Værktøjsfremstilling – Hvordan fremstiller man værktøj?

Værktøjsfremstilling – Hvordan fremstiller man værktøj?

Til bearbejdningsprocesser, produktion og støbning, bruger man værktøj. Værktøj er en bred betegnelse som dækker over alt fra skruetrækker og til støbeforme, som også kaldes formværktøjer. Værktøj kan bruges udelukkende ved håndkraft, eller ved hjælp af en anden drivkraft end mennesket. Når værktøjet bliver drevet af en kraft, forskellig fra menneskets, kaldes værktøjet også en maskine. For at en maskine skal kunne bruges, er det nødvendigt at den har minimum en bevægelig del. Maskiner skal laves af maskiner Værktøj bliver i vid udtrækning lavet af maskiner. I visse tilfælde er maskinen der laver det pågældende værktøj ikke direkte styret af