. .

Posts by: Mikkel Gravengaard

0

IT infrastruktur – det kan outsources

IT infrastruktur – det kan outsources

Outsourcing er et helt nyt begreb, der er kommet til over de senere år. Det startede da virksomheder i Vesten fandt ud af, at de kunne få fabrikker i u-lande og i Asien til at fremstille deres varer for dem, og så sende dem ud til forbrugerne verden over. Siden da er outsourcing blevet til et vidt begreb, der dækker over alle de ydelser, som en virksomhed får nogle andre til at tage sig af. Således er det efterhånden også blevet muligt at outsource IT infrastruktur, nemlig ved hjælp af co-location. Du kan læse mere om hvordan man laver en

0

Succesfuld IT infrastruktur

Succesfuld IT infrastruktur

Når man trådte ind på et typisk virksomhedskontor for 15 år siden, ville man ofte se en masse medarbejdere foretage papirarbejde af forskellig art, eller udføre andre manuelle opgaver. Træder man ind på et typisk kontor i dag, bliver mange af disse ting udført på computere. Det er utroligt så hurtigt computeren og internettet har revolutioneret arbejdsopgaver, der tidligere blev udført på en mere ‘primitiv’ måde. Dette stiller krav til virksomheder om at forholde sig til disse forandringer, og gøre deres bedre for at være på forkant med udviklingen. IT infrastruktur er snart ikke en valgmulighed, men en del af

0

Flere og flere gør brug af datacentre

Flere og flere gør brug af datacentre

Der er mange beslutninger og gøremål forbundet med at drive en forretning. Først og fremmest vil man som virksomhed betragtet gerne kunne fokusere på kerneforretningen, og undgå at bruge for meget tid på praktiske ting, der egentlig helst bare skal fungere uden for meget besvær. Derfor er der mange initiativer tilgængelige for virksomheder, så de kan forenkle og effektivisere hele deres forretningsplan. Datacentre er et af de initiativer, som kan være en hjælp til dette, hvilket har gjort dem til en populær løsning for mange virksomheder allerede nu. Det kan du blandt andet læse mere om her. Det smarte ved

1

Få et datacenter til at varetage jeres IT infrastruktur

Få et datacenter til at varetage jeres IT infrastruktur

I nogles øjne er et datacenter noget, som kun store virksomheder med store behov gør brug af. Det er sandt, at større virksomheder som Microsoft, der skal håndtere mange forskellige former for datatrafik, har brug for datacentre til at håndtere deres datatrafik. Det er umuligt for en sådan virksomhed at samle hele sin IT infrastruktur på ét sted. Dette er dog ikke ensbetydende med, at kun store virksomheder kan gøre brug af datacentre. Hvordan kan en mindre virksomhed også gøre brug af et datacenter til at varetage sin IT infrastruktur? De fleste kender princippet bag outsourcing, hvor man får en

0

Datacenter – oplagt mulighed for moderne IT infrastruktur

Datacenter – oplagt mulighed for moderne IT infrastruktur

Det er ikke sikkert, at du har hørt om begrebet ‘datacenter’ før. Betragt i så fald denne artikel som en lille hjælp til, hvordan den virksomhed du arbejder hos måske kan bruge datacentre til at forbedre jeres IT infrastruktur. Det kan også være du bare gerne vil have mere information omkring datacentre, deres funktioner og deres enormt store betydning for rigtig mange virksomheder. I begge tilfælde er det helt sikkert værd at bruge 2 minutter på at læse videre herunder. Hvad er et datacenter? Et datacenter er ikke bare en eller anden betegnelse for et rum med en masse computere.

2

Datacentre – teknologiske vidundere

Datacentre – teknologiske vidundere

Der er efterhånden næsten ikke den virksomhed, der ikke gør brug af IT i forretningens daglige drift. Hvad enten det er selve arbejdet eller noget administrativt, der skal foretages ved hjælp af computere, så kan et firma nok ikke komme uden om det. Teknologiens udvikling på dette felt har virkelig gjort mange arbejdsmæssige opgaver meget lettere og mere effektive for virksomheder, end de var før. Desuden har det stigende behov for IT infrastruktur hos virksomheder dannet grobund for endnu flere teknologiske vidundere, nemlig datacentre. Datacentre er store samlinger af enorm kapacitet indenfor IT infrastruktur. Hos disse centre søger man at

2

Colocation i Danmark er en fordel i det lange løb

Colocation i Danmark er en fordel i det lange løb

Selv i vore tids oplyste verden er det ikke alle der ved, hvad colocation er, og da slet ikke, at det er noget, der også er tilgængeligt i Danmark. Ikke desto mindre hænger de to ting sammen, ligesom de også gør det i andre lande, så betragt dette lille indlæg som en mulighed for i det mindste at blive en lille smule klogere på noget, der i sidste ende kan gøre en stor forskel for en hvilken som helst virksomhed. Har du dit datacenter inhouse i dag? Det er nok de færreste virksomheder, der kan melde ud, at de ikke

1

Kan din virksomhed gøre brug af colocation?

Kan din virksomhed gøre brug af colocation?

De fleste danske virksomheder har i større eller mindre udstrækning en eller anden form for IT infrastruktur tilknyttet deres kontor. Det er nok ikke til at komme uden om, at mange arbejdspladser i dag består af en eller flere computere, for der er virkelig mange arbejdsopgaver, som i dag løses bedst ved hjælp af disse moderne maskiner. Teknologisk udstyr kan dog hurtigt hobe sig op på en arbejdsplads, især i forbindelse med vækst, så ofte kan det være en god idé at ty til metoder, hvorved man kan forenkle virksomheden. En af disse metoder kunne være colocation. Colocation er besparende

0

Magnetiske sensorer

Magnetiske sensorer

De magnetiske sensorer bruger det magnetiske fænomen omkring induktans. Induktans er evnen til at inducere en elektromotorisk kraft ud fra en elektrisk strøm der er tidsvarierende. Induktans er en egenskab som man tager højde for i elektriske komponenter og apparater, f.eks. elektromagnetiske maskiner. Ud fra ordet induktans, kommer ordet induktor. En induktor er en komponent som bruger induktion af elektrisk strøm, til at skabe et magnetisk felt. Induktoren er som oftest en spole, som har vindinger af en leder (et metal) rundt om en stang eller kerne af et magnetiserbart materiale. Ved varierende strøm igennem spolen, vil der fremkomme en

0

Sensorik og sensorer

Sensorik og sensorer

Mennesket har fem sanser til at opfatte verden omkring sig med. Er en af dem svag eller ikke eksisterende, vil det som regel medføre at en af de andre, eller alle de andre sanser bliver forstærket. Menneskets sanser er helt medfødte, og vil udvikle sig gennem livet. De er medvirkende til at vi kan forstå og agere i verden. Vi ville ikke være mennesker uden dem. Videreudviklede sanser Mange andre skabninger på jorden har også sanser, og faktisk findes der mange sanser som er overudviklede i forhold til menneskets, fordi nogle dyr er specialiserede og har overudviklet de pågældende sanser.